Een brandweerman weet “hoe” …
De beste brandweermannen weten vooral “waarom” !!!

Permanente vorming voor brandweermannen :
niet alleen leren “hoe” een brandweerman zijn opdracht moet uitvoeren, maar vooral leren “waarom” ze het zo moeten doen!

De term brandweermannen verwijst naar alle genders en kan dus ook gelezen worden als brandweervrouw, brandweer-x , …

Permanente vorming,
wa-is-da?

Vroeger deden de brandweermannen aan “oefeningen”, sinds de hervorming van de brandweeropleidingen noemen we dit “permanente vorming”.

Om de constant evoluerende technieken binnen de brandweer te kunnen toepassen moet elke brandweerman een minimaal aantal uren “permanente vorming” hebben gevolgd. Deze worden gebaseerd op een verzameling aan reeds opgemaakte oefenkaarten.

Permanente vorming uitbesteden?

Het antwoord op de meest gestelde vragen …

Oefenkaarten, met de nodige creativiteit benaderen met heel wat aandacht voor arbeidsveiligheid en welzijn!

De oefenkaarten voor de zoveelste maal opnieuw koppelen aan een standaard inzetoefening gaat snel vervelen voor de brandweermannen. Daarnaast moet de werkgever ook voldoen aan zijn opdrachten binnen het kader van het welzijn op het werk.

Door de oefenkaarten anders te bekijken, creatief te benaderen en de inhoud te koppelen aan een reeks specifieke onderwerpen zorg ik voor uitdaging en vernieuwing. Hierdoor zal ook de interesse van de brandweermannen aangewakkerd worden

Een externe input zorgt vaak voor vernieuwende inzichten!

Door de grenzen van het eiland van de brandweerpost of -zone te doorbreken komen ook externe inzichten aan bod.

Daarnaast is het ook zo dat een externe input heel vaak oogkleppen doen verdwijnen en er al snel met een eigen en bredere visie nagedacht wordt over de aangehaalde uitdagingen.

Is dat niet duur?

Omdat ik deze opleiding vooral uit overtuiging wil aanbieden, kies ik er voor om geen onmenselijke bedragen hiervoor te vragen.

Uurprijs voor de gegeven opleiding :
Hiervoor worden de prestatievergoedingsschalen gevolgd van sergeant onder de hoogste geldelijke anci├źniteit (vermenigvuldigd met de factor gekoppeld aan de spilindex op datum van de opleiding), excl. BTW

KM-vergoeding voor de verplaatsing :
Hiervoor wordt de forfaitaire, maximale kilometervergoeding zoals van toepassing voor de federale ambtenaren gevolgd, excl. BTW

De onderwerpen (update 29-01-2024)

Prioritair rijden, is meer snelheid ook sneller?

In 90 minuten theorie en 30 minuten koude praktijk worden de leden van het basis-, midden- en hoger kader meegenomen op een interactieve en participatieve rit doorheen het prioritair aanrijden naar een interventie.

Niet alleen de wetgeving maar ook heel wat praktische tips en tricks komen aan bod om nog vlotter maar vooral veel veiliger op de interventieplaats te raken!

Elektriciteit op de interventieplaats, ook zonder BA4 kan het veilig!

De brandweerzone kan als werkgever heel erg moeilijk (lees: bijna onmogelijk) voldoen aan de bepalingen om een BA4-goedkeuring uit te reiken aan zijn leden voor de werkzaamheden op interventie.

In deze opleiding (120 minuten mix van theorie en koude praktijd) is er vooral aandacht voor de risico’s bij de interventie-gerelateerde elektrische uitdagingen, leren we de nodige veiligheidsmaatregelen en heel wat do’s en dont’s.

Zonnepanelen, een uitdaging bij elke interventie!

We komen ze overal tegen … PV-installaties, zonnepanelen, zonneboilers, …

Bij elk type interventie kunnen deze installaties een bepalende factor zijn. Ze brengen voor de brandweer in elke omstandigheid heel wat risico’s met zich mee.

Daarom gaan we samen op zoek naar praktische oplossingen die voor iedereen toepasbaar zijn, en maken we vooral kennis met heel wat wist-je-datjes!

Zwembaden, technische interventies met net iets meer uitdaging

In deze opleiding hebben we vooral aandacht voor de technische uitdagingen bij een interventie op zwembadinstallaties.

Dit is geen zware chemische opleiding maar wel een opleiding waarbij de werking van een zwembadinstallatie wordt bekeken, de typische risico’s en de voor de brandweer onbekende aspecten zorgen voor een ander uitgangspunt bij een interventie in een technische ruimte van een zwembad.

Deze opleiding geef ik als zwembadtechnieker met heel wat jaren ervaring op de teller!